Natali Alimentari S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 22  – 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39 0535 610263
e-mail info@natalialimentari.it